Frågor & svar

Hur mycket kostar en undersökning?

Priset för en undersökning beror främst på hur ofta ni behöver genomföra den, hur många avdelningar som behöver en egen rapport och hur djupgående analys ni vill ha. Antalet respondenter kan också ha en inverkan på priset. 

Hur lång tid tar det att göra en undersökning?

När undersökningen genomförs första gången tar det ett tag att komma igång. Vi måste först genomföra en problemanalys, fastställa syftet, ta fram frågor och programmera själva enkäten. Det inledande arbetet startar i regel med en workshop där vi  fastställer era behov och lägger grunden för enkätfrågorna. Det tar ett par veckor från workshopen tills vi är redo att samla in svar. Det går fortare att komma igång ifall ni väljer att genomföra något av våra färdiga undersökningskoncept som Engagerad medarbetare eller Träningsbarometern. Tiden för själva insamlandet beror mycket på syftet, målgrupp och metod. När vi har all data tar det ett par dagar till ett par veckor innan rapporten är klar. Det beror på om det är första gången undersökningen genomförs eller om den är återkommande. 

Hur ofta ska man göra en undersökning?

Det allra viktigaste när man gör en undersökning är att inte bara göra den en gång. Hur ska ni annars veta om era förbättringsåtgärder givit resultat? Hur ofta den ska göras beror lite på vilken typ av verksamhet ni har och hur ni interagerar med era kunder. 

Hur stor bör svarsfrekvensen vara?

Det är ingen hemlighet att ju större svarsfrekvensen är desto närmare sanningen kommer man. Svarsfrekvensen är i regel högre vid medarbetarundersökningar (ca 60-80 %) jämfört med kundundersökningar (ca 20 %). Det går att uppskatta felmarginalen med statistiska analysmetoder. Vi genomförde en analys bland ca 20 kundundersökningar och fann att vi var 95 % säkra på att det verkliga värdet för en svarsfrekvens på NKI låg ca ±  3 % från de uppskattade värdena i undersökningarna. Själva jakten på hög svarsfrekvens är inte alltid det mest relevanta. Ofta är syftet med en kund- och medarbetarundersökning att omvända de mest missnöjda (marodörerna) till ambassadörer. Även vid en relativt låg svarsfrekvens får man mycket nyttig information om vad man ska satsa på för att omvända de marodörer som deltagit i undersökningen. De representerar dessutom fler kunder eller medarbetare som inte deltagit. Varje marodör som omvänds till att bli ambassadör är en seger. 

 

Kan jag få en anpassad undersökning för min verksamhet?

Ja, vi kan absolut anpassa hela undersökningen efter era behov. Vi inleder med en workshop för att fastställa era behov och undersökningens syfte.  

Vilka olika typer av undersökningar kan vi få hjälp med?

Vi kan hjälpa er att göra traditionella kund- och medarbetarundersökningar såväl som rena marknadsundersökningar. Vi genomför även statistiska analyser och tar fram olika sätt att visualisera data på. Vi kan till exempel ta reda på vilka olika egenskaper en viss typ av produkt ska ha för att möta era kunders baskrav och vad som överträffar deras förväntningar. Vi kan även hjälpa er att identifiera de potentiella kunder som har störst sannolikhet för att köpa era produkter eller tjänster. Vi kan även strukturera er data och konstruera automatiska analyser och interaktiva datavisualiseringar i specialanpassade dashboards. 

Vi hjälper er att nå ökad lönsamhet

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig att på bästa sätt lägga upp din nästa undersökning!

Kontakta oss