UNDERSÖKNINGAR FÖR NÖJDARE KUNDER OCH MEDARBETARE

Våra tjänsterVåra tjänster

Fråga

Vi samlar in åsikter från kunder och medarbetare genom webbenkäter, intervjuer via telefon och face-to-face.

Rätt data

Analysera

Med hjälp av statistiska analysmetoder identifierar vi prioriterade förbättringsområden.

Rätt analys

Agera

Med våra kraftfulla rapporter får ni det underlag ni behöver till att agera för verklig förändring.

Rätt beslutsunderlag

Läs mer

Därför ökar lönsamheten med ökad kundnöjdhet

Det har bedrivits omfattande forskning som visar att nöjdare kunder leder till högre lönsamhet. Men hur går det till egentligen? Vilka underliggande mekanismer ligger bakom?
Läs mer
Läs mer

Därför ökar lönsamheten med mer motiverade och nöjda medarbetare

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Deras motivation och engagemang är avgörande för lönsamheten. Men hur gör man för att öka motivationen och engagemanget?
Läs mer
Läs mer

Arbetsmiljöverket ställer hårdare krav på arbetsmiljöarbetet

Förutom den fysiska arbetsmiljön ska arbetsgivaren från och med den 31 mars 2016 även följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Läs mer om kraven i den nya föreskriften.
Läs mer
Läs mer

Så gör du en kund- och medarbetarundersökning

Det första steget mot nöjdare kunder och medarbetare är att ta reda på hur det ser ut just nu och vilka området som bör ligga i fokus i det framtida förbättringsarbetet. Men hur går det till?
Läs mer
”Via Träningsbarometern har vi inom KlubbSverige fått ett mycket bra verktyg som våra medlemsklubbar kan använda för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Kundundersökningarna är enkla att använda och ger bra underlag för förbättringsarbete.”
Magnus Filipsson, KlubbSverige

NYHETER

  • sportler im fitness-studio zeigen daumen hoch

Träningsbarometern 2015

Nu är det möjligt att beställa Träningsbarometern 2015. Rapporten sammanställer alla svar från de 8 500 medlemmar som svarade på enkäten under 2015. Beställ rapporten här.

 

  • Medarbetare_1200x800

Engagerad medarbetare

Vi har utvecklat vår medarbetarundersökning Engagerad Medarbetare ytterligare. Ni kan utföra den från 14 900 kr. ex moms beroende på antal avdelningar och rapporter. Läs mer här. 

  • nps

Beräkna er Net Promoter Score

Vi har tagit fram en webbapplikation med vilken ni inte bara kan beräkna er Net Promoter Score, utan även ladda ned en graf med fördelningen av Förespråkare, Baktalare och Passiva. Klicka här för att komma […]